„Dzieło na Misji” to fundacja, która została powołana do życia 29 stycznia 2019 roku. Jednakże symboliczna data urodzin Dzieła na Misji to 28 stycznia 2017, kiedy to inicjatorzy projektu misyjnego spotkali się z ks. Dariuszem Kowalczykiem – Prezesem Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz o. Lucą Bovio i o. Ashenafim Yonas Abebe – misjonarzami Zgromadzenia Matki Bożej Pocieszenia i po raz pierwszy padła nazwa grupy, zostało wybrane logo oraz zapała ostateczna decyzja kto pojedzie na wolontariat do Etiopii. Tych 8 wytypowanych wolontariuszy zapoczątkowało rozwój wolontariatu misyjnego pod szyldem „Dzieło na Misji”.

Obecnie jest nas kilkudziesięciu wolontariuszy i każdy z nas nosi w sercu pragnienie bycia i działania dla misji!