Jeśli kiedykolwiek przemknęła Ci przez głowę myśl o wyjeździe na misje, to znalazłeś się w odpowiednim miejscu! Poszukujemy ludzi, którzy chcą poświęcić część swojego wolnego czasu dla misji.

 

Jeśli jesteś zainteresowany jak działa nasza fundacja, nie czekaj. Napisz do nas, nie jutro, nie pojutrze, nie za rok, tylko TERAZ!

Pamiętaj, bój się, ale działaj!

Naszym wolontariuszem może zostać każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, który:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b) korzysta z pełni praw publicznych;

c) nie był karany za przestępstwo z oskarżenia publicznego;

d) w momencie przystąpienia do procesu rekrutacji ukończył co najmniej pierwszy rok studiów;

e) w momencie przystąpienia do procesu rekrutacji posiada nie więcej niż 30 lat.