To, co w świecie wielu czyni z konieczności, wy czyńcie z miłości.
bł. Józef Allamano

Czerpiąc ze źródeł wiary, pragniemy w niej wzrastać w duchu misyjnym, kształtując siebie i swoją rzeczywistość, aby następnie móc dzielić się doświadczeniem relacji z Bogiem i miłością z drugim człowiekiem. Istniejemy po to, aby pobudzać świadomość misyjną w Polsce oraz formować wolontariuszy, którzy pragną pracować na misjach poza granicami kraju. Poznając język, kulturę i deficyty, jakich doświadczają nasi bliźni z różnych krajów i kontynentów, pragniemy dzielić się z nimi swoją wiarą i talentami, odpowiadając na potrzeby lokalnych społeczności. Część z nas jest stypendystami lub absolwentami Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – kiedyś otrzymaliśmy pomoc, którą teraz chcemy przekazać w różne zakątki świata. Wierzymy, że przez naukę, pomimo trudności, można wiele osiągnąć.

Podstawą naszego działania jest animacja misyjna w Polsce poprzez prowadzenie spotkań w szkołach, parafiach, wspólnotach. Podczas wyjazdów misyjnych naszym celem jest objęcie wsparciem osób, które ze względu na ubóstwo lub inne nierówności społeczne mają trudniejszy dostęp do pomocy medycznej oraz szkolnictwa. Wyjazdy misyjne mają na celu również ewangelizację. Pragniemy kontynuować pomoc, jaką dotychczas zaoferowaliśmy w krajach misyjnych.