POMOC MIASTU KONOTOP
W UKRAINIE

Na początku 2022 roku planowaliśmy wakacyjny wyjazd misyjny do Konotopu, którego celem miała być m.in. nauka języka polskiego, prowadzenie animacji i półkolonii dla dzieci oraz pomoc przy parafii. Wybuch wojny na Ukrainie uniemożliwił nam realizację tych planów, ale mimo wszystko podjęliśmy się wsparcia mieszkańców Konotopu.
Nasz misyjny projekt przekształcił się w zbiórkę finansową, która jest aktualnie najlepszą formą pomocy, jaką możemy tam nieść. Zbierane środki przekazujemy bezpośrednio do o. Romualda – franciszkanina służącego od lat w Konotopie.
Z przekazanych dotychczas funduszy został m.in. opłacony transport pomocy humanitarnej do otoczonego wówczas miasta oraz zakup żywności i pozostałych produktów pierwszej potrzeby dla mieszkańców Konotopu.

PRZYGOTOWANIE WYJAZDU
MISYJNEGO DO Tanzanii

W sierpniu 2022 roku grupa pięciu wolontariuszy wraz z Misjonarzem Matki Bożej Pocieszenia, o. Ditrickiem, wyjedzie na misję do Tanzanii – rejonu Manda, położonego 100 km od Dodomy. Głównym celem wyjazdu jest pomoc edukacyjna oraz medyczna. Obszarami naszych działań będzie szkoła, przychodnia oraz okoliczne wioski.
W ramach walki z ubóstwem menstruacyjnym, będziemy przeprowadzać warsztaty w tej tematyce oraz przekażemy wielorazowe produkty menstruacyjne. Zorganizujemy również szkolenia dla nauczycieli z realizacji lekcji o edukacji menstruacyjnej.
Planujemy także przygotować otwartą pracownię przy znajdującej się w Mandzie parafii. Wyposażymy ją m.in. w laptopy, ebooki i materiały edukacyjne oraz przeprowadzimy warsztaty informatyczne, umożliwiające dalsze samodzielne korzystanie z pracowni.